Danh sách các cơ sở

Savor Nguyễn Chánh

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 6960

Địa chỉ: 22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

Giờ mở cửa: 7h - 21h T2-CN

Điện thoại: 036 412 6361

Địa chỉ: 126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Trường Chinh

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 1235

Địa chỉ: Số 11 ngõ 74 Trường Chinh, Hà Nội

Savor Nguyễn Chánh

036 412 6960
7h - 22h T2-CN
22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

036 412 6361
7h - 21h T2-CN
126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Trường Chinh

036 412 1235
7h - 22h T2-CN
Số 11 ngõ 74 Trường Chinh, Hà Nội