Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phâm
Đưa hàng cho shipper
Hình ảnh bếp

Savor Nguyễn Chánh

036 412 6960
7h - 22h T2-CN
22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

036 412 6361
7h - 21h T2-CN
126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Trường Chinh

036 412 1235
7h - 22h T2-CN
Số 11 ngõ 74 Trường Chinh, Hà Nội